In deze video vertelt Arno Rozing over kennisinnovaties voor macrostabiliteit, die al voor een groot gedeelte op de plank liggen en waarschijnlijk snel toepasbaar zijn.

‘Met relatief kleine aanpassingen kun je sneller en goedkoper een dijk aanleggen’

De Businesscase Macrostabiliteit behandelt 8 onderwerpen op het gebied van nieuwe kennis en productinnovatie. Over de macrostabiliteit van dijken is al veel kennis verzameld en er zijn productinnovaties beschikbaar. Arno Rozing, senior adviseur bij Deltares: “Er ligt dus al veel concrete informatie op de plank. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is kennis daarvan aftappen en die informatie toepassen op specifieke dijkversterkingprojecten.”

Het juiste rekenmodel

Een van de nieuwe inzichten binnen de Businesscase Macrostabiliteit is de sterkte van veen. Rozing: “Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veen sterker is dan we dachten. Wat we nu moeten uitzoeken, is hoe we de sterkte van veen in de praktijk het beste kunnen bepalen.”

Projectoverstijgend

Rozing legt uit dat de nieuwe rekenmodellen die er nu zijn, op alle projecten kunnen worden toegepast. “Als je die kennis met relatief kleine inspanningen toepast op specifieke dijkversterkingprojecten, wordt het ontwerp optimaler en goedkoper. Projectoverstijgende aanpak voorkomt namelijk dubbel werk. Waar we aanvankelijk innovaties bedachten en uitvoerden in 1 project, zien we nu dat het beter is om een oplossing uit te werken voor alle dijkversterkingprojecten binnen Nederland. De problematiek van sterkte van veen bijvoorbeeld, geldt tenslotte voor alle plekken in Nederland waar veen in de grond zit.”

Meten is weten

Een tweede inzicht uit de businesscase is een nieuwe manier van monitoring. Door bijvoorbeeld de waterspanning te meten, verklein je de onzekerheden en optimaliseer je het ontwerp. Dit bespaart geld en tijd. Rozing: “Meten is weten. Bij het ontwerpen van een dijk doen we veilige aannames. Door in plaats daarvan te meten en monitoren, verkleinen we de onzekerheden en kunnen we dus ook efficiënter een dijk ontwerpen.”

Investering verdient zich dubbel en dwars terug

Kunnen we stellen dat innovatie tijd en geld bespaart? Rozing: “Ja! In het begin is er een investering nodig en moeten mensen wennen aan een nieuw proces, maar op de lange duur verdient het zich dubbel en dwars terug en is die investering te verwaarlozen.

De Businesscase Macrostabiliteit en toekomstige projecten

De innovatie van de Businesscase Macrostabiliteit is met name geschikt voor
projecten met slappe ondergrond (klei en veen). Er zijn 7 kansrijke projecten in
het eerste nHWBP-programma 2014-2019.

Start verkenning: 2013

  • Schieland en Krimpenerwaard en Rijnland, projecten langs de Hollandse IJssel
  • Projectoverstijgende verkenning Centraal Holland
  • Programmabureau, voorbereiding projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit
  • Waterschap Groot Salland, Zwolle
  • Waterschap Groot Salland, Genemuiden

Start verkenning: 2016

  • Waterschap Groot Salland, Reevediep
  • Noorderzijlvest, Delfzijl-Eemshaven
Link naar volgende pagina
Link naar vorige pagina